Reisetid for befolkningen på Helgeland

Info Helgeland har gjort en grundig analyse for å finne gjennomsnittlig
reisetid for Helgelands befolkning til aktuelle steder. Her er resultatet:

 1. Til Drevjakrysset: 65 min
 2. Til Mosjøen: 68 min
 3. Til Mo i Rana: 72 min
 4. Til Sandnessjøen: 85 min
 5. Til Brønnøysund: 155 min

Beregningen er basert på bruk av bil og evt ferje, korteste reiserute i tid er valgt.
Befolkningstall i hver kommune er vektlagt slik at alle helgelendinger teller likt.

Med andre ord, Drevjakrysset er et befolknings- og transportmessig
midtpunkt på Helgeland.

Avstanden fra byene til Drevjakrysset:

 • Mosjøen – Drevjakrysset: 23 km
 • Sandnessjøen – Drevjakrysset: 40 km
 • Mo i Rana – Drevjakrysset: 69 km
 • Brønnøysund – Drevjakrysset: 182 km

I tillegg ligger jernbanen med Drevja stasjon rett ved siden av Drevjakrysset.

Lokaliseringseksempler

De siste årene er det slått sammen sykehus i regioner med flere tettsteder.
Da har man valgt å plassere et felles sykehus mellom tettstedene
for å få tilgang til et større arbeidsmarked og hindre lokaliseringsstrid.
Her er noen ferske prosjekter som er igangsatt eller ferdigbygd:

 • Sykehuset Nordmøre og Romsdal, Hjelset:
  Molde (18 km) og Kristiansund (54 km)
 • Sykehuset Innlandet, Mjøsbrua:
  Gjøvik (17 km) og Lillehammer (28 km) og Hamar (33 km)
 • Østfold Sykehus, Kalnes:
  Moss (31 km) og Sarpsborg (7 km) og Fredrikstad (21 km)
 • Sunderby Sjukhus, Sunderby (Sverige):
  Luleå (15 km) og Boden (22 km)

Notater

Målet for analysen har vært å finne ut hvilket sted som gir kortest reisetid
i snitt for helgelendingene. Kommunene helt i ytterkant, Meløy, Rødøy og Bindal,
er ikke med fordi de har kortere reisetid til andre regioner og regionsentra.

Beregningen er gjort mht reisetid når ferjene går og det er ingen ferjekø.
Kun 6% av befolkningen i denne undersøkelsen er direkte avhengig av ferje.

Et foreslått sykehus på Mo ligger på nordsiden av byen og vil gi 7-8 minutter ekstra
kjøretur gjennom byen for mange helgelendinger. Dette er ikke tatt hensyn til her.

Som et eksempel på utfordringer, vil avstanden fra Brønnøysund til Mo i Rana (245 km)
være lengre enn avstanden fra Mo i Rana til Bodø (230 km).

Noen mener at det blir endringer i resultatet ved diverse veiutbedringer.
Vi har regnet på det også, men ser at det vil ha liten innvirkning på forholdet mellom byene.
F.eks. når veien mellom Mosjøen og Mo blir utbedret, så vil dette ha virkning begge veier,
ikke bare den ene veien.

Referanser:

 • Kilde reiseavstand: NAF Reiseplanlegger: https://reiseplanlegger.naf.no/
 • Kilde befolkningstall: Statistisk Sentralbyrå pr 1. jan 2018
  Helgeland totalt: 84 960 (75 879 med i undersøkelsen, se under)
 • Meløy kommune i nord er ikke med pga korteste og ferjefri avstand til Bodø
 • Rødøy kommune i nord er ikke med pga korteste avstand til Bodø (inkl en ferje på 10 min)
 • Bindal kommune i sør er ikke med pga korteste og ferjefri avstand til Namsos
 • Ferjesambandet Vega-Tjøtta er ikke med pga for få avganger pr uke
 • Reiseavstand er beregnet fra kommunesenteret i hver kommune
 • Reisetid er beregnet etter følgende parametre:
  Fart med bil: 75 km/t
  Ferje: Ferjerutens lengde i minutter + 15 min ventetid 

Beregningsgrunnlag – korteste reisetid i minutter

RANA KOMMUNE, befolkning 26230, kommunesenter Mo i Rana
Mo – Mo: 0 km | 0 min
Mo – Mosjøen: 87 km | 70 min
Mo – Sandnessjøen: 109 km | 87 min
Mo – Brønnøysund: 245 km | 196 min
Mo – Drevja: 69 km | 55 min

HEMNES KOMMUNE, befolkning: 4503, kommunesenter Korgen
Korgen – Mo: 39 km | 31 min
Korgen – Mosjøen: 48 km | 38 min
Korgen – Sandnessjøen: 70 km | 56 min
Korgen – Brønnøysund: 206 km | 165 min
Korgen – Drevja: 31 km | 25 min

NESNA KOMMUNE, befolkning: 1805, kommunesenter Nesna
Nesna – Mo: 67 km | 54 min
Nesna – Mosjøen: 56 km + 1 ferje | 80 min
Nesna – Sandnessjøen: 41 km + 1 ferje | 68 min
Nesna – Brønnøysund: 131 km + 3 ferjer | 250 min
Nesna – Drevja: 34 km + 1 ferje | 62 min

LURØY KOMMUNE, befolkning: 1920, kommunesenter Lurøy
Lurøy – Mo: 72 km + 1 ferje | 113 min
Lurøy – Mosjøen: 160 km + 1 ferje | 183 min
Lurøy – Sandnessjøen: 108 km + 2 ferjer | 176 min
Lurøy – Brønnøysund: 330 km + 1 ferje | 319 min
Lurøy – Drevja: 138 km + 1 ferje | 165 min

VEFSN KOMMUNE, befolkning: 13448, kommunesenter Mosjøen
Mosjøen – Mo: 87 km | 70 min
Mosjøen – Mosjøen: 0 km | 0 min
Mosjøen – Sandnessjøen: 63 km | 50 min
Mosjøen – Brønnøysund: 159 km | 127 min
Mosjøen – Drevja: 23 km | 18 min

GRANE KOMMUNE, befolkning: 1463, kommunesenter Trofors
Trofors – Mo: 128 km | 102 min
Trofors – Mosjøen: 42 km | 34 min
Trofors – Sandnessjøen: 104 km | 83 min
Trofors – Brønnøysund: 117 km | 94 min
Trofors – Drevja: 64 km | 51 min

HATTFJELLDAL KOMMUNE, befolkning: 1411, kommunesenter Hattfjelldal
Hattfjelldal – Mo: 112 km | 90 min
Hattfjelldal – Mosjøen: 75 km | 60 min
Hattfjelldal – Sandnessjøen: 137 km | 110 min
Hattfjelldal – Brønnøysund: 150 km | 120 min
Hattfjelldal – Drevja: 98 km | 78 min

ALSTAHAUG KOMMUNE, befolkning: 7450, kommunesenter Sandnessjøen
Sandnessjøen – Mo: 109 km | 87 min
Sandnessjøen – Mosjøen: 63 km | 50 min
Sandnessjøen – Sandnessjøen: 0 km | 0 min
Sandnessjøen – Brønnøysund: 221 km | 177 min
Sandnessjøen – Drevja: 40 km | 32 min

LEIRFJORD KOMMUNE, befolkning: 2307, kommunesenter Leland
Leland – Mo: 91 km | 73 min
Leland – Mosjøen: 45 km | 36 min
Leland – Sandnessjøen: 18 km | 14 min
Leland – Brønnøysund: 203 km | 162 min
Leland – Drevja: 22 km | 18 min

HERØY KOMMUNE, befolkning: 1790, kommunesenter Silvalen
Silvalen – Mo: 134 km + 1 ferje | 152 min
Silvalen – Mosjøen: 88 km + 1 ferje | 115 min
Silvalen – Sandnessjøen: 27 km + 1 ferje | 67 min
Silvalen – Brønnøysund: 88 km + 3 ferjer | 225 min
Silvalen – Drevja: 64 km + 1 ferje | 96 min

DØNNA KOMMUNE, befolkning: 1403, kommunesenter Solfjellsjøen
Solfjellsjøen – Mo: 128 km + 1 ferje | 142 min
Solfjellsjøen – Mosjøen: 81 km + 1 ferje | 105 min
Solfjellsjøen – Sandnessjøen: 19 km + 1 ferje | 55 min
Solfjellsjøen – Brønnøysund: 110 km + 3 ferjer | 238 min
Solfjellsjøen – Drevja: 58 km + 1 ferje | 86 min

TRÆNA KOMMUNE, befolkning: 454, kommunesenter Træna
Træna – Mo: 72 km + 1 ferje | 193 min
Træna – Mosjøen: 160 km + 1 ferje | 263 min
Træna – Sandnessjøen: 108 km + 2 ferjer | 256 min
Træna – Brønnøysund: 330 km + 1 ferje | 383 min
Træna – Drevja: 138 km + 1 ferje | 245 min

BRØNNØY KOMMUNE, befolkning: 7948, kommunesenter Brønnøysund
Brønnøysund – Mo: 245 km | 196 min
Brønnøysund – Mosjøen: 159 km | 127 min
Brønnøysund – Sandnessjøen: 221 km | 177 min
Brønnøysund – Brønnøysund: 0 km | 0 min
Brønnøysund – Drevja: 182 km | 146 min

SØMNA KOMMUNE, befolkning: 2020, kommunesenter Vik
Vik – Mo: 262 km | 210 min
Vik – Mosjøen: 176 km | 141 min
Vik – Sandnessjøen: 238 km | 190 min
Vik – Brønnøysund: 37 km | 30 min
Vik – Drevja: 199 km | 159 min

VEGA KOMMUNE, befolkning: 1221, kommunesenter Gladstad
Gladstad – Mo: 278 km + 1 ferje | 287 min
Gladstad – Mosjøen: 193 km + 1 ferje | 219 min
Gladstad – Sandnessjøen: 106 km + 3 ferjer | 260 min
Gladstad – Brønnøysund: 39 km + 1 ferje | 96 min
Gladstad – Drevja: 216 km + 1 ferje | 238 min

VEVELSTAD KOMMUNE, befolkning: 506, kommunesenter Forvik
Forvik – Mo: 164 km + 1 ferje | 206 min
Forvik – Mosjøen: 118 km + 1 ferje | 169 min
Forvik – Sandnessjøen: 57 km + 1 ferje | 121 min
Forvik – Brønnøysund: 35 km + 1 ferje | 63 min
Forvik – Drevja: 95 km + 1 ferje | 151 min

Ferje – offisielle reisetider:

Jektvik – Kilboghavn: 70 min
Træna- Stokkvågen: 120 min
Onøy – Stokkvågen: 40 min
Nesna – Levang: 20 min
Dønna – Sandnessjøen: 25 min
Herøy – Søvik: 30 min
Tjøtta – Forvik: 60 min / 50 min
Andalsvåg – Horn: 20 min
Vega – Horn: 50 min

Publisert: 14.12.2018